hoc bong khuyen hoc 2024 bksg scaled
sinh-vien-bksg
pp about double shape
hinh them

Dành cho hệ THPT

Số lượng 100 suất

      Số lượng 100 suất

Học bổng 40% – Đối với ĐTB cả năm lớp 12 từ 8,0 – 8,4

Học bổng 35% – Đối với ĐTB cả năm lớp 12 từ 7,6 – 7,9

Học bổng 30% – Đối với ĐTB cả năm lớp 12 từ 7,0 – 7,5

Dành cho hệ THCS

Số lượng 200 suất

      Số lượng 200 suất

Học bổng 50% – Đối với ĐTB cả năm lớp 9 từ 8,5 trở lên.

Học bổng 40% – Đối với ĐTB cả năm lớp 9 từ 8,0 – 8,4.

Học bổng 35% – Đối với ĐTB cả năm lớp 9 từ 7,6 – 7,9.

Học bổng 30% – Đối với ĐTB cả năm lớp 9 từ 7,0 – 7,5.

IMG_8036
y-duoc
du-lich-ben-tre

THỜI GIAN ÁP DỤNG HỌC PHÍ CÒN LẠI

THỜI GIAN ÁP DỤNG HỌC PHÍ CÒN LẠI

Days
Hours
Minutes
Seconds