Tuyển sinh trung cấp chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ HỘI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC

Tốt nghiệp THCS - Học Trung cấp

16 Tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp

Đăng ký liên thông Cao đẳng - Đại học. Bắt đầu đi làm với chuyên ngành đã học

18,5 Tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng - Thời gian học 1,5 năm

Đăng ký học liên thông Đại học

20 Tuổi

Tốt nghiệp Đại học

Tổng thời gian 5,5 năm tính từ khi tốt nghiệp THCS

21,5 Tuổi